Indicadors

La UPC avui

  • 65 graus
  • 73 màsters
  • 49 doctorats
  • 30.864 estudiants
  • 2.828 estudiants en mobilitat internacional
  • 4.884 estudiants en pràctiques en empreses